Tilbud og tanker om lidt af hvert til dig

07-07-2021

Erhvervscoaching, stresscoaching, lifecoaching, sundhedscoaching, selvcoaching, løbecoaching...ja sågar søvncoaching, så kært barn har mange navne. Vi kan nærmest blive coachet til alt i livet, hvor vi føler vi er gået i stå og ikke kan komme videre.

Hvorfor coaching? Hjælper det overhovedet?
Ordet coaching kommer oprindelig fra sportsverden og er et begreb i udvikling.
Coaching i sportsverden handler om at skabe vindere. Hvor i mod i andre sammenhænge, handler coaching, som teknik, om at frigøre potentialet i andre mennesker.

En coach’s opgave er, at hjælpe klienten med at finde vejen til selv at tilegne sig viden eller indsigt i eget liv. Finde muligheder frem for begrænsninger og dermed udnytte egen fulde potentiale. Som man siger "Man kan hvad man vil" – men du skal bare lige have skubbet og den rette hjælp, for at kunne se det tydligere og så reelt gøre noget ved det.

En god coach er lyttende, nysgerrig, tilstede og nærværende overfor sin klient.
En coach kommer ikke med løsningerne, det er klienten selv der finder frem til løsningerne ved hjælp af spørgsmål fra coachen. Og det sker for det meste på magisk vis, at tingene folder sig ud. Pludselig opstår der en hel masse muligheder. Mulighederne har været der hele tiden, men nogle gange er man låst fast i forskellige overbevisninger og verden føles bare sort og hvid.
Verden er ikke sort og hvid, den har så mange nuancer og tilbud klar deruder og det skal vi have hjælp til at se.

Specielt hvis du er nået derhen hvor du er stressramt, så er det endnu sværere at overskue og selv finde ud af hvad der skal til for at finde tilbage til det rette spor og det er netop at finde selvindsigt, egenomsorg hjælp til at tage vare på sig selv og ansvar for eget liv.

Stress kan komme af for høje forventninger til dig selv. Eller overbevisning, som du har taget til dig af forskellige årsager, og de kan begrænse dig i din egen søgen.

Mange coaches har forskellige indgangsvinkler på det at coache og ikke mindst hvorfor man skal søge en coach om hjælp. Men det kræver at man som klient er villig til at samarbejde, udvise vilje, styrke, accept og udholdenhed. Det kan gøre ondt, og ingen ting er sikkert. På lige fod som hvis du behandles af en psykolog eller psykoterapeut.

I min stresscoaching praksis er afsættet i mindfulness, som handler om at blive bevidst nærværende, opmærksom i nuet. I stedet for hele tiden at skulle forsøge at forstå og analysere på det der sker, så træder man lige et skridt tilbage og observere. Eller bliver sit eget vidne til at observere de tanker, kropsfornemmelser og følelse der opstår. Dette for at opnå en forståelse af hvad det er der sker, og en observation af de indre og ydre krav, der styrer ens liv. Man kan sige at man nærmest skal lære sig selv at kende helt forfra på en helt ny måde. Der skal mere refleksion over hvad der sker lige nu og her, man skal lære ikke bare at bruge autopiloten, men fordybe sig lidt mere i dig, som menneske og lære at forstå og kende dit eget reaktionsmønster.

06-07-2021

At blive coachet i naturen er noget helt særligt. En coaching samtale udvikler sig på en helt anden, faktisk mere uproblematisk, måde. Der sker noget med tankerne hos både klient og coach, når man går rundt sammen i naturen. Talestrømmen flyder bare. Stemningen virker lettere, og som coach oplever jeg tit, at klienten har nemmere ved at turde vise de reelle følelser i samtalen. Naturen formilder og gør det bare meget nemmere at udtrykke sig. Ikke kun for klienten men også som coach. Under en coaching samtale kan man også vælge at være stille sammen. Her observerer man bare, og der er ingen krav til, at man skal noget bestemt eller synes noget bestemt. Her opstår der også noget helt fantastisk helende, og det er bare ved at opleve naturen.

Naturen bringer fokus væk fra fortid og fremtid, den bringer os til stede lige nu og her. Vi kan glemme vores udfordringer, vores problemer for en stund, for naturen er som den er, og her er rige muligheder for at bare være. Her er alt til rent skue. Vi behøver ikke at skulle lave noget om. Bare betragte og være nysgerrige på det, der møder os.

Ofte har jeg fundet mange svar på det, jeg har tumlet med, ved bare at gå en tur og nyde naturen med dens farver, bevægelser, det årstiderne bringer med sig. Det handler om, at fokus bliver bragt ud i naturen, fordi den bringer så mange forskellige indtryk til dig. Det er så uforpligtende, så uforudsigeligt og så uskyldigt. Når jeg kommer hjem efter en frisk tur, er hjernen bare støvet af, som man siger… De konstante samme tanker man har haft, inden man gik sin tur, har pludselig ikke fået den næring, for naturen byder på andre tanker, mere nærværende og tilstedeværende tanker. Når vi bevæger os rundt i naturen ligger det så dybt I os, som mennesker, at vi skal holde øje, være på vagt. Vores forfædre var konstant på vagt, når de skulle ud at skaffe føde, her gjaldt det bare om at overleve. Her var der ikke tid til at tænke for og imod-tanker om noget som helst.

Aldrig har naturen været så meget i højsæde efter covid-19 har overtaget vores samfund. Det er i måden vi skal være sammen på, at vores bevægelsesfrihed er indskrænket, og vi kan ikke bare gøre som vi plejer. Naturen kalder på os. Væk fra nyeste Corona opdateringer, minkaflivninger og politiske beskyldninger for en stund. Og det er tankevækkende, at vi skal blive bevægelsesindskrænket, før vi opdager, hvad naturen har at byde på.

15-04-2021

Corona har gjort os trætte og modløse. Vi orker ikke mere og det giver en tomhed og ensomhed, når vi som sociale væsener bliver begrænset i at mødes og dyrke fællesskabet, om det er på arbejdet, i skolen, fritidsaktiviteter, og hvad der ellers giver os energi i det daglige liv.
Det kan ende ud i stress, depression og angst, for pludselig kan vi mærke os selv på en helt ny måde. Pludselig er der tid til at mærke efter og eftertanker om vores liv og det vi laver, er nu meget mere tydeligt. Det kan sætte nogle dilemmaer i gang i os, er vi tilfredse, vil vi noget andet i vores liv???
Når Danmark åbner samfundet op igen, vil det for mange betyde ændrede arbejdsforhold, ændrede arbejdstider, flere møder online, for studerende mere onlineundervisning etc. Det kan for nogen være meget uoverskueligt at forholde sig til, for det er ikke alle der trives med at arbejde eller studere så meget hjemmefra.
Undersøgelser her vist, at børn og unge mennesker mistrives ved ikke at se deres kammerater/venner i skolen eller ved fritidsaktiviteter i det daglige. 

15-03-2021

⁉️ Prøv at læse videre og fortæl mig om ikke du kan genkende nedenstående situationer, tanker og følelser? For herefter at blive til symptomer🤯

Dagene går. Tiden går. Men det skal nok blive bedre, hvis bare lige…..
”Nej, det hele er meget nemmere hvis jeg bare gør som jeg plejer, så er det ikke så farligt.”
”Men hvorfor er jeg så rastløs?”
”Det gør ondt i min nakke og skuldre.”
”Pludselig blev jeg så svimmel”
”Hvis der er nogen som siger noget til mig, så græder jeg”

Ovenstående kan være tegn på begyndende stress. Det behøves ikke kun at være pga. arbejde.
Oftest hænger det sammen med det liv du lever og det ikke at have et arbejde, kan også være en udløsende faktor.
Men i hvert fald fortæller dit sind og krop, at du ikke trives.
Måske ligger der noget i dine indre krav, som skaber mere forhindringer, så det er svært selv at se muligheder.
Det kan være at du kæmper med at skabe balance mellem de nære relationer, eller relationer generelt i din hverdag.
Stresscoaching kan netop bruges som forebyggende behandling.
Derfor er det vigtigt, at du søger hjælp inden stressen lukker sit jerngreb om dig.
Du skal tilbage til den gode søvn, den gode trivsel og det fantastiske liv du fortjener💖

Kontakt mig 

23-02-2021
Hvad har et billede af min hund, Louis og jeg, med mindfulness stress coaching at gøre?
Det har så meget med det at gøre. Nemlig at gå en tur med menneskets bedste ven, det mest hengivende og nærværende væsen, som er ved din side 100%. Glæder sig hver eneste gang, når du tager hundesnoren frem, og fortæller "nu skal du gå tur".
Så bum, max nærværende og klar sammen med dig, også selvom det er 1000'ende gang I skal afsted, på den samme tur.
Hver tur er en ny tur, og ikke en eneste af de 1000 ture I har været ude på, har været ens. Nye oplevelser hver eneste gang.
Ovenstående eksempel er netop et billede af at praktisere mindfulness.
Det er en super god stressreducerende praksisøvelse, som jeg blandt andet har haft med mig i min egen proces
Også selvom du ikke har nogen hund, så brug det, som et eksempel, du tager med dig, for nemmere at kunne forstå hvad det vil sige at være fokuseret, tilstede og nærværende med det, der er, lige nu og her.
Rigtig god tur🙂