06-07-2021

Coaching i naturen - og hvad kan naturen hjælpe os med

At blive coachet i naturen er noget helt særligt. En coaching samtale udvikler sig på en helt anden, faktisk mere uproblematisk, måde. Der sker noget med tankerne hos både klient og coach, når man går rundt sammen i naturen. Talestrømmen flyder bare. Stemningen virker lettere, og som coach oplever jeg tit, at klienten har nemmere ved at turde vise de reelle følelser i samtalen. Naturen formilder og gør det bare meget nemmere at udtrykke sig. Ikke kun for klienten men også som coach. Under en coaching samtale kan man også vælge at være stille sammen. Her observerer man bare, og der er ingen krav til, at man skal noget bestemt eller synes noget bestemt. Her opstår der også noget helt fantastisk helende, og det er bare ved at opleve naturen.

Naturen bringer fokus væk fra fortid og fremtid, den bringer os til stede lige nu og her. Vi kan glemme vores udfordringer, vores problemer for en stund, for naturen er som den er, og her er rige muligheder for at bare være. Her er alt til rent skue. Vi behøver ikke at skulle lave noget om. Bare betragte og være nysgerrige på det, der møder os.

Ofte har jeg fundet mange svar på det, jeg har tumlet med, ved bare at gå en tur og nyde naturen med dens farver, bevægelser, det årstiderne bringer med sig. Det handler om, at fokus bliver bragt ud i naturen, fordi den bringer så mange forskellige indtryk til dig. Det er så uforpligtende, så uforudsigeligt og så uskyldigt. Når jeg kommer hjem efter en frisk tur, er hjernen bare støvet af, som man siger… De konstante samme tanker man har haft, inden man gik sin tur, har pludselig ikke fået den næring, for naturen byder på andre tanker, mere nærværende og tilstedeværende tanker. Når vi bevæger os rundt i naturen ligger det så dybt I os, som mennesker, at vi skal holde øje, være på vagt. Vores forfædre var konstant på vagt, når de skulle ud at skaffe føde, her gjaldt det bare om at overleve. Her var der ikke tid til at tænke for og imod-tanker om noget som helst.

Aldrig har naturen været så meget i højsæde efter covid-19 har overtaget vores samfund. Det er i måden vi skal være sammen på, at vores bevægelsesfrihed er indskrænket, og vi kan ikke bare gøre som vi plejer. Naturen kalder på os. Væk fra nyeste Corona opdateringer, minkaflivninger og politiske beskyldninger for en stund. Og det er tankevækkende, at vi skal blive bevægelsesindskrænket, før vi opdager, hvad naturen har at byde på.