07-07-2021

Coaching - kært barn har mange navne........

Erhvervscoaching, stresscoaching, lifecoaching, sundhedscoaching, selvcoaching, løbecoaching...ja sågar søvncoaching, så kært barn har mange navne. Vi kan nærmest blive coachet til alt i livet, hvor vi føler vi er gået i stå og ikke kan komme videre.

Hvorfor coaching? Hjælper det overhovedet?
Ordet coaching kommer oprindelig fra sportsverden og er et begreb i udvikling.
Coaching i sportsverden handler om at skabe vindere. Hvor i mod i andre sammenhænge, handler coaching, som teknik, om at frigøre potentialet i andre mennesker.

En coach’s opgave er, at hjælpe klienten med at finde vejen til selv at tilegne sig viden eller indsigt i eget liv. Finde muligheder frem for begrænsninger og dermed udnytte egen fulde potentiale. Som man siger "Man kan hvad man vil" – men du skal bare lige have skubbet og den rette hjælp, for at kunne se det tydligere og så reelt gøre noget ved det.

En god coach er lyttende, nysgerrig, tilstede og nærværende overfor sin klient.
En coach kommer ikke med løsningerne, det er klienten selv der finder frem til løsningerne ved hjælp af spørgsmål fra coachen. Og det sker for det meste på magisk vis, at tingene folder sig ud. Pludselig opstår der en hel masse muligheder. Mulighederne har været der hele tiden, men nogle gange er man låst fast i forskellige overbevisninger og verden føles bare sort og hvid.
Verden er ikke sort og hvid, den har så mange nuancer og tilbud klar deruder og det skal vi have hjælp til at se.

Specielt hvis du er nået derhen hvor du er stressramt, så er det endnu sværere at overskue og selv finde ud af hvad der skal til for at finde tilbage til det rette spor og det er netop at finde selvindsigt, egenomsorg hjælp til at tage vare på sig selv og ansvar for eget liv.

Stress kan komme af for høje forventninger til dig selv. Eller overbevisning, som du har taget til dig af forskellige årsager, og de kan begrænse dig i din egen søgen.

Mange coaches har forskellige indgangsvinkler på det at coache og ikke mindst hvorfor man skal søge en coach om hjælp. Men det kræver at man som klient er villig til at samarbejde, udvise vilje, styrke, accept og udholdenhed. Det kan gøre ondt, og ingen ting er sikkert. På lige fod som hvis du behandles af en psykolog eller psykoterapeut.

I min stresscoaching praksis er afsættet i mindfulness, som handler om at blive bevidst nærværende, opmærksom i nuet. I stedet for hele tiden at skulle forsøge at forstå og analysere på det der sker, så træder man lige et skridt tilbage og observere. Eller bliver sit eget vidne til at observere de tanker, kropsfornemmelser og følelse der opstår. Dette for at opnå en forståelse af hvad det er der sker, og en observation af de indre og ydre krav, der styrer ens liv. Man kan sige at man nærmest skal lære sig selv at kende helt forfra på en helt ny måde. Der skal mere refleksion over hvad der sker lige nu og her, man skal lære ikke bare at bruge autopiloten, men fordybe sig lidt mere i dig, som menneske og lære at forstå og kende dit eget reaktionsmønster.